هزینه پروژه کارخانه سیمان به اندازه کوچک در فیلیپین