از گیاهان شستشوی کامل شن و ماسه در یونان استفاده شده است