سنگ و آوار تولید شده در حین خرد کردن و استخراج از معادن