سنگ آهنی تولید کننده حلقه حلقوی در هند را جریمه می کند